Vägföreningen

Åbytorps vägförening är en förening med uppgift att sköta vägar och grönområden inom Åbytorp i Kumla kommun. Styrelsen består i huvudsak av boende i Åbytorp. Till grund för detta finns lantmäteriförrättningar.

Var och en som är lagfaren ägare till en fastighet med beteckningen Åbytorp är automatiskt medlem i Åbytorps Vägförening. Vägföreningen består idag av nästan 250 fastigheter. Fortfarande byggs det en hel del i Åbytorp, så antalet stiger.

Vi förvaltar cirka 10 km vägar, varav den i särklass största delen är asfalterad. Vi sköter dessutom gång och cykelbanor, grönområden samt lekplats.

Vägföreningen ansvarar för att vägarna är i ett trafikdugligt skick. Vi har däremot INGET att göra med hur trafiken bedrivs av trafikanterna. Det är en uppgift för polis och parkeringsbolag.
Kommunens parkeringsregler gäller också inom Åbytorps vägförenings område. Kommunens parkeringsregler hittar du här

Om Åbytorp

Orten har varit mest känt för tillverkning av skor, portföljer och plånböcker och hade som mest över 10 verksamma fabriker. Det har även funnits Sparbank, Posten, ICA, Konsum såsom fisk, mjölkbutik och smedja.

Även turist och utflyktsmålet Stene Brunn, var en kurort som återfanns väster om Åbytorp från tidigt 1900-tal, känt främst för sitt järnrika vatten, fin miljö varav många från Mellansverige kom för att dricka och bada brunn. Men även omtalade helgaktivitet med uppträdande och tivoli. Stene Brunn avvecklas på 60-talet och området revs på senare 70-talet.

I början av 1960-talet ökad husbyggandet i privat och kommunal regi och Åbytorp blev i samband med detta en tätort.

Källa: Wikipedia + SCB