Nyheter

Gatunummer på våra fastigheter

På grund av en incident tidigare i år, där blåljuspersonal blev osäkra på ett fastighetsnummer, så vill vi uppmuntrar var och en av er att ser över gatunumreringen på era fastigheter. Incidenten slutade lyckligt men blev en påminnelse om vilken hjälp fastighetsnummer har för såväl blåljuspersonal, kommunal verksamhet, hantverkare och vänner att hitta till rätt fastighet. Tack på förhand!

Vägbommar

Med hänvisning till artikeln i NA 16/9 angående vägbommar vill styrelsen vara tydlig med att det inte finns något förslag och än mindre något beslut. Beslut av den digniteten fattas av årsmötet. Vad artikeln i grunden handlar om är att likabehandlingsprincipen är satt ur spel. Styrelsen menar att vi ska behandlas på samma sätt som övriga kommuninvånare. Styrelsen söker fortlöpande Läs mer

Vägunderhåll V.36

Under vecka 36 kommer Kumla kommun att gräva i följande gator i Åbytorp och i nämnd ordning. Kommunen ska utföra Va-arbeten, bla byte av avstängningsventil på Antons Backe 21. 1. Turebergsgatan 7 Gatan kommer inte att stängas av helt. 2. Jaktstigen 9 Gatan kan komma att stängas helt under en kortare tid. 3. Antons Backe i kurvan mitt för nr Läs mer

Korvgrillning 21/8

Åbytorps Vägförening inbjuder till traditionsenlig korvgrillning. Datum: lördagen den 21/8 Tid: 14:00 Plats: Lekparken vid Lekstigen Ica Maxi Kumla sponsrar med korv, bröd och godispåse till barnen. Det blir sång och musik av och med Lotta Martinsson. Ni träffar också representanter från Färgettan och Rena Tak. Mingla och samtala med grannar och styrelsen. Tänk på att hålla avstånd, handsprit finns Läs mer

Kommande Asfaltering

Någon gång efter semestern kommer asfaltering att genomföras på olika gator i Åbytorp. Gång-och cykelbanor från Antons Backe till 1 Rosinas väg, 2 mot skolan ned till Rosinas väg vid förskolan och 3 till Sillagatan. De fastighetsägare som har träd och buskar som växer ut över dessa gc -vägar måste klippa/röja så att en fri bredd på 3,0 m och fri höjd på 4,0 m finns. Läs mer

Sopning av gator – v14

Vecka 14 kommer får vi allt grus på våra vägar och cykelbanor uppsopat. Ni som har garageuppfarter och trottoarer kan soppa ut erat grus på sidan av vägen innan vecka 14 så försvinner det vid sopningen. Mvh Styrelsen

Uppdatering kring övertagande vägföreningarna

”Vägföreningarna i Åbytorp, Sannahed och Ekeby har sedan utredningen presenterades för politikerna, utan framgång försökt få till ett gemensamt möte med kommunens presidium. Anledningen är att politikerna vill träffa oss vägföreningar var för sig, med hänvisning till våra olika behov och förutsättningar. Vi har tackat nej till enskilda möten, då vi i den här frågan har samma behov dvs ett Läs mer

Snöskottning & Farthinder

En liten påminnelse till er fastighetsägare som har farthinder utanför sin fastighet. Ni ansvarar för att göra trottoaren fri från snö. Den vall som plogen lämnar efter sig behöver skottas undan. Detta gäller fastighetsägare med trottoar/farthinder på högra sidan – sett från Fjugestavägen. Tack på förhand! /Styrelsen

Status Åbytorps Vägförening

Vad händer egentligen i frågan om Vägföreningens framtid?Politiken gav under hösten 2019 ett uppdrag till tjänstemännen att utreda bakgrund och förutsättningar för ett kommunalt övertagande. Utredningen presenterades för politiken under hösten 2020. För den som är intresserad , finns den att begära ut. Oppositionen bestående av L, C, Kd och Mp med stöd av Sd, har i sin budget 2021 Läs mer