Med anledning av tilläggsbudgeten för 2022 har Åbytorps vägförening erhållit ett engångsbelopp på 202.000:- från Kumla kommun.